Home

'Nearby Distance' \ statement

photo: #0144 My father in 2008 

photo: #0144 My father in 2008 EN

I took pictures and filmed my father in our house the day he was packing to move into an apartment because of my mother's health problems.
For my father, the parting was emotional because he lived in this house from early childhood until he was 84. However, in the video, although I asked him many questions about memories he had about our family at home, in his answers he only spoke about his mother, who died during the war when he was 16 or 17 years old. The house was so linked to his mother that the memories of us, the family, were only outside the house, our vacations by the sea.

Trying to capture his emotion I made this photo just after he took off his sweater.

As often in my work nothing is what it looks like but for me it represents how he felt that day inside. 

NL 

Ik nam foto's en filmde mijn vader in ons huis op de dag dat hij aan het inpakken was om naar een appartement te verhuizen vanwege de gezondheidsproblemen van mijn moeder. Voor mijn vader was het afscheid emotioneel omdat hij van zijn vroege kinderjaren tot zijn 84e in dit huis woonde. Hoewel ik hem in de video veel vragen stelde over herinneringen die hij had aan ons gezin en het huis, sprak hij in zijn antwoorden alleen over zijn moeder, die tijdens de oorlog stierf toen hij 16 of 17 jaar oud was. Het huis was zo verbonden met zijn moeder dat de herinneringen aan ons, het gezin, alleen buiten het huis waren, onze vakanties aan zee.

In een poging zijn emotie vast te leggen maakte ik deze foto net nadat hij zijn trui uittrok.

Zoals vaak in mijn werk is niets wat het lijkt, maar voor mij staat het voor hoe hij zich die dag van binnen voelde.

photo: #0177 portrait of my father 

photo: #0177 portrait of my father

EN

This foto of my father against this background shows how deeply entwined he was with the house where I grew up and he lived in from early adolescence and where he had lost far too early his mother who died of cancer during the war. The memories of his mother were so much stronger than the memories of our own family's daily life in the house.


The shape of his hair and the shape of the top of the cabinet that always stood there, the crease in his trousers and the crease in the wallpaper, the geometric shapes in his shirt and wallpaper, his face stained with age, the ravages of time, like the bad painted wall and spotted linoleum floor. His shadow, strongly reminiscent of the shape of a woman in a long dress, his mother?

NL 

Pas nu in 2022 heb ik deze foto op mijn site geplaatst. Pas nu zie ik hoe duidelijk het weergeeft hoe erg hij vervlochten was met het huis waar hij al van af zijn vroege pubertijd woonde en veel te vroeg al afscheid moest nemen van zijn moeder die stierf aan kanker tijdens de oorlog. Herinneringen aan zijn moeder waren zo veel sterker dan de  herinnering aan het dagelijks leven van ons eigen gezin in het huis.

De vorm van zijn haar en de vorm van de bovenkant van het cabinet, de plooi in zijn broek en de plooi in het behang, de geometrische vormen in zijn overhemd en het behang, zijn gezicht vol ouderdomsvlekken, de tand des tijds, zoals de slecht geschilderde muur en gevlekte linoleum vloer. Zijn schaduw die sterk doet denken aan de vorm van een vrouw in een lange jurk, zijn moeder?  


Serie 'Inner lives'  'leaving''  photography 

Serie 'Inner lives'  'leaving''  photography Me and my father when I was 11
Me and my father when he was 91
He died 6 days later on my birthday  in june the 1st 

He got Alzheimer desease at the age of 88 

He painted until a few days before he died.

The photoserie is from 2008 and 2015MARLOES DER KINDEREN